Dziennik budowy – niezwykle ważny dokument

Zgodnie z prawem budowlanym każda budowa, nawet domu jednorodzinnego, powinna spełniać określone wymogi, samo wydanie pozwolenia na budowę danego obiektu wcale nie zwalnia inwestora od zachowania szeregu różnego rodzaju przepisów, związanych nie tylko z samym odbiorem technicznym budynku po jego ukończeniu przez nadzór budowlany, ale też z wymogami, które trzeba spełnić podczas kolejnych etapów prowadzonej inwestycji. Sami prawo budowlane nie ingeruje w to, kto wykonuje poszczególne prace budowlane, czy osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje, odpowiednie przeszkolenie w branży budowlanej, nawet możemy sami wykonywać wiele prac na terenie naszej budowy. Jednak niezbędne jest, aby każdy budowany obiekt, na którego wznoszenie zostało wydane pozwolenie, był nadzorowany przez specjalistę – a więc posiadał kierownika budowy. Taka osoba posiada odpowiednie kwalifikacje inżynierskie, jej zadaniem jest kontrolowanie poszczególnych etapów prac i ich zatwierdzanie, co odnotowywane jest w dzienniku budowy. Jest to więc niezmiernie ważny dokument, jedna z podstaw służących do pozytywnego odebrania każdej budowy przez inspektora nadzoru budowlanego jest właśnie przekazanie kompletnego dziennika budowy, gdzie wszystkie zapisy będą gwarantowały prawidłowość wykonania danej budowli, jej właściwy stan techniczny. Należy przestrzegać tego, y dziennik był prowadzony na bieżąco, bowiem przerwa dłuższa niż 2 lata pomiędzy poszczególnymi zapisami nie pozwoli odebrać budynku bez ponownego zbadania jego stanu technicznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Hej! Mam na imię Rozalia i bardzo serdecznie chciałabym powitać Cię na swoim blogu. Mam nadzieję, że wpisy na temat nieruchomości, które tu zamieszczam przypadną Ci do gustu 🙂
error: Content is protected !!